Υ.ΝΑ.Ν.Π / Επιχειρησιακό Σχέδιο του ΟΗΕ, για την αντικατάσταση της πλωτής μονάδας αποθήκευσης και εκφόρτωσης (FSO) SAFER στην Υεμένη

ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 13/04/2022

Υ.ΝΑ.Ν.Π / Επιχειρησιακό Σχέδιο του ΟΗΕ, για την αντικατάσταση της πλωτής μονάδας αποθήκευσης και εκφόρτωσης (FSO) SAFER στην Υεμένη

Έγγραφο υπό στοιχεία 2211.3-168/23345/2022/4.4.2022 του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Υ.ΝΑ.Ν.Π), το οποίο αφορά Επιχειρησιακό Σχέδιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), για την αντικατάσταση της πλωτής μονάδας αποθήκευσης και εκφόρτωσης (FSO) SAFER στην Υεμένη, λόγω του επαπειλούμενου κινδύνου πρόκλησης ρύπανσης στην εν λόγω θαλάσσια περιοχή.