Υ.ΝΑ.Ν.Π. Ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής αιτήματος πλοήγησης πλοίων

ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 15/02/2022

Υ.ΝΑ.Ν.Π. Ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής αιτήματος πλοήγησης πλοίων

Για όλα τα πλοία, ανεξαρτήτως σημαίας, τα οποία υποβάλουν αίτημα πλοήγησης όταν προσεγγίζουν ελληνικούς λιμένες.

Έγγραφο της Διεύθυνσης Πλοηγικής Υπηρεσίας (Δ.Π.Υ) του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής (Υ.ΝΑ.Ν.Π) με αριθμό: 3161.13/6949/2022/2-2-2022, μέσω του οποίου γνωστοποιείται η υλοποίηση της εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος που αυτοματοποιεί τη διαδικασία παροχής υπηρεσιών πλοήγησης κατά τον απόπλου – κατάπλου – μεθόρμιση πλοίου, παρέχοντας παράλληλα ψηφιακές υπηρεσίες είσπραξης των πλοηγικών δικαιωμάτων σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
Στο έγγραφο επισυνάπτονται: (α) εγχειρίδιο γενικής λειτουργίας της εφαρμογής (Συν: 2), και (β) εξειδικευμένο εγχειρίδιο εκπρόσωπου πλοίου (Συν: 3), τα οποία αφορούν σε ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβαίνουν οι ναυτικοί πράκτορες για την εφεξής καταχώρηση κάθε αιτήματος πλοήγησης στην εν λόγω εφαρμογή.
Σημειώνεται ότι η είσοδος του κάθε χρήστη πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας τους ίδιους κωδικούς πρόσβασης με αυτούς της Ενιαίας Εθνικής Ναυτιλιακής Θυρίδας, χωρίς να είναι απαραίτητη οποιαδήποτε άλλη πιστοποίηση.