Υ.ΝΑ.Ν.Π. / ΤΑΪΒΑΝ: Περιορισμοί στη ναυσιπλοΐα λόγω στρατιωτικών ασκήσεων

ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 05/08/2022

Υ.ΝΑ.Ν.Π. / ΤΑΪΒΑΝ: Περιορισμοί στη ναυσιπλοΐα λόγω στρατιωτικών ασκήσεων

Αφορά πλοία που προσεγγίζουν στην Ταϊβάν.

ΑΡΧΕΙΑ