Υποχρεωτικές απαιτήσεις σχετικά με τις ραδιοεπικοινωνίες των πλοίων

ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 01/04/2023

Υποχρεωτικές απαιτήσεις σχετικά με τις ραδιοεπικοινωνίες των πλοίων

Ενημέρωση από το Υ.ΝΑ.Ν.Π. για την εξ ολοκλήρου αντικατάσταση του Κεφαλαίου IV «Ραδιοεπικοινωνίες» της ΔΣ SOLAS και την αντικατάσταση των έντυπων πιστοποιητικών ασφάλειας, με ισχύ από την 1/1/2024.