Υπουργική Απόφαση για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο

Υ.ΝΑ.Ν.Π. - 21/06/2023

Υπουργική Απόφαση για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο

Δημοσίευση απόφασης Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.