Διαβίβαση επικαιροποιημένου Εγχειρίδιου Διαδικασιών Συστήματος SafeSeaNet

ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 03/10/2022

Διαβίβαση επικαιροποιημένου Εγχειρίδιου Διαδικασιών Συστήματος SafeSeaNet

Έκδοση 4.4