Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 3104)

Υ.ΝΑ.Ν.Π. - 19/07/2021

Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 3104)

Τροποποίηση της αρίθμ. 3636.2/1/03/13-01-2003 Υπουργικής απόφασης με θέμα:

Καθορισμός τύπου Ειδικών Πιστοποιητικών (Type Rating Certificates) για τα πληρώματα των Ταχυπλόων Σκαφών και των Δυναμικώς Υποστηριζόμενων Σκαφών που εμπίπτουν στις διατάξεις του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΩΔΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑΧΥΠΛΟΑ ΣΚΑΦΗ και του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΩΔΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΩΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΚΑΦΗ” (Β΄ 72).