Δωρεάν μετακίνηση άνεργων Ναυτικών

Υ.ΝΑ.Ν.Π. - 30/06/2021

Δωρεάν μετακίνηση άνεργων Ναυτικών

Ενημέρωση για ενεργοποίηση απόδοσης δικαιώματος ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ σε άνεργους Ναυτικούς, αρμοδιότητας Γ.Ε.Ν.Ε. Πειραιά.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ.