Εφαρμογή διατάξεων νομοθεσίας περί προσωπικού πλοίων

Υ.ΝΑ.Ν.Π. - 24/05/2022

Εφαρμογή διατάξεων νομοθεσίας περί προσωπικού πλοίων

Ενόψει θερινής περιόδου και εκτιμώμενης αυξημένης επιβατικής κίνησης, υπενθυμίζονται ισχύουσες διατάξεις σχετικές με θέμα, καθώς και οδηγίες που έχουν παρασχεθεί.