Εφαρμογή των ισοδύναμων διατάξεων του άρθρου 44 του β.δ 36/67 (Α‘ 9)

Υ.ΝΑ.Ν.Π. - 29/07/2022

Εφαρμογή των ισοδύναμων διατάξεων του άρθρου 44 του β.δ 36/67 (Α‘ 9)

Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής.