Εφαρμογή του παγκόσμιου ναυτιλιακού συστήματος κινδύνου και ασφάλειας (GMDSS)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 15/06/2024

Εφαρμογή του παγκόσμιου ναυτιλιακού συστήματος κινδύνου και ασφάλειας (GMDSS)

Διαβούλευση επί σχεδίου Υπουργικής απόφασης με θέμα "Εφαρμογή του παγκόσμιου ναυτιλιακού συστήματος κινδύνου και ασφάλειας (GMDSS) στα εμπορικά πλοία με ελληνική σημαία" και κατάργηση της υπ’ αριθμ. 1218.38/1/25.6.1998 Υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 704Β΄/10.7.1998), όπως τροποποιήθηκε.