Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε ορισμένες κατηγορίες ανέργων Ναυτικών

Υ.ΝΑ.Ν.Π. - 25/11/2022

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε ορισμένες κατηγορίες ανέργων Ναυτικών

… λόγω εορτών Χριστουγέννων έτους 2022.