ΕΛ.ΣΤΑΤ - Απογραφή Πλοίων και Πληρωμάτων 2022

Υ.ΝΑ.Ν.Π. - 18/08/2022

ΕΛ.ΣΤΑΤ - Απογραφή Πλοίων και Πληρωμάτων 2022

Αγαπητέ Κύριε/Κυρία,

Στο πλαίσιο της διενέργειας της απογραφής πλοίων και πληρωμάτων (ναυτεργατικού δυναμικού) 2022, η οποία διενεργείται ανά διετία, σας διαβιβάζουμε το ερωτηματολόγιο σε έντυπη μορφή (αρχείο pdf  C44_1_2022.pdf) και σε ηλεκτρονική μορφή το αρχείο .xls (Ερωτηματολόγιο Απογραφής Πλοίου και Πληρώματος 2022.xls) με τις οδηγίες συμπλήρωσης του.

Η απογραφή πλοίων και πληρωμάτων διενεργείται με βάση την κοινή απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) με αριθ. 5279/B5-69/14-07-2022-ΚΥΑ (ΦΕΚ 3941Β΄/25-07-2022) , με ημερομηνία αναφοράς των στοιχείων την 20ή Σεπτεμβρίου 2022. Παρακαλούμε για τη συμπλήρωση και διαβίβαση των ερωτηματολογίων είτε έντυπα είτε ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στις  σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθώς και στις οδηγίες συμπλήρωσης του ερωτηματολoγίου που επισυνάπτoνται.

Το συνημμένο  ερωτηματολόγιο (σε μορφή excel) σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής θα πρέπει να συμπληρωθεί α) από τους αρμόδιους πλοιάρχους για τα πλοία σε ενέργεια και β) από τους υπεύθυνους απογραφής στην λιμενική αρχή για τα αργούντα και παροπλισμένα πλοία κατά την ημέρα της απογραφής και ακολούθως να επιστραφεί στην ΕΛΣΤΑΤ,στην ηλεκτρονική διεύθυνση: shipscensus2022@statistics.gr   Ο τίτλος του κάθε ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου που θα αποστέλλεται στην ΕΛΣΤΑΤ να αναφέρει το όνομα του πλοίου και να έχει τη μορφή    ΟΝΟΜΑΠΛΟΙΟΥ_ ΑΠΟΓΡΑΦΗ_ΠΛΟΙΟΥ_2022.xls   .  To αρχείο θα πρέπει να αποθηκευτεί στην τρέχουσα μορφή, δηλαδή στο πεδίο «αποθήκευση ως» κάτω από το «όνομα αρχείου» θα πρέπει να επιλεγεί το «Βιβλίο εργασίας του Excel 97-2003 (.xls) ».

Επισημαίνεται ότι, η παροχή των στοιχείων στην Ελληνική Στατιστική Αρχή είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ, το περιεχόμενο του ερωτηματολογίου χρησιμοποιείται αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς και τηρείται το ΑΠΟΡΡΗΤΟ των στοιχείων βάσει του Ν. 3832/2010 .

Αρμόδιος υπάλληλος ΕΛΣΤΑΤ: Γεωργακοπούλου Φωτεινή, Τηλ: 213 135 3090, Email: f.georgakopoulou@statistics.gr

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την ανταπόκρισή σας.

 

Με εκτίμηση,

Ο Προϊσταμένος της Δ/νσης  Τομεακών Στατιστικών

Αθανάσιος Σταυρόπουλος

 

Την φόρμα για ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων (μέσω προγράμματος EXCEL), μπορείτε να βρείτε στο site της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (Π.Ν.Ο) www.pno.gr

Ανακοινώσεις – ΕΛ. ΣΤΑΤ. – Απογραφή Πλοίων & Πληρωμάτων 2022

Ακολουθείστε τις Οδηγίες Συμπλήρωσης, Αποθήκευσης και Αποστολής του Ερωτηματολογίου.