Χρόνος Απασχόλησης Πληρωμάτων σε Ταχύπλοα Πλοία

Υ.ΝΑ.Ν.Π. - 26/07/2022

Χρόνος Απασχόλησης Πληρωμάτων σε Ταχύπλοα Πλοία

Σήμα από το Υ.ΝΑ.Ν.Π προς τις Λιμενικές Αρχές.