Επιστολή προς Υ.ΝΑ.Ν.Π. Απαράδεκτη η στοχοποίηση Πλοιάρχων ως “παραβάτες”….

Π.Ε.Π.Ε.Ν - 05/05/2021

Επιστολή προς Υ.ΝΑ.Ν.Π. Απαράδεκτη η στοχοποίηση Πλοιάρχων ως “παραβάτες”….

…στα 13 Ε/Γ – Ο/Γ πλοία της γραμμής Ηγουμενίτσα – Κέρκυρα!!!

Απαραίτητη η θέσπιση νέου ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ, ο οποίος θα λαμβάνει υπόψη του τις κρατούσες συνθήκες και τις προδιαγραφές των σύγχρονων πλοίων σε σχέση με τα παλιά.