Καταγραφή στοιχείων ζώων συντροφιάς στα συστήματα ΗΣΚΘΕΕΑ

Υ.ΝΑ.Ν.Π. - 03/09/2022

Καταγραφή στοιχείων ζώων συντροφιάς στα συστήματα ΗΣΚΘΕΕΑ

Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «ΑΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις.