Κοινοποίηση των πληροφοριών προ κατάπλου ή/και απόπλου….

Υ.ΝΑ.Ν.Π. - 26/09/2022

Κοινοποίηση των πληροφοριών προ κατάπλου ή/και απόπλου….

… στην Εθνική Ενιαία Ναυτιλιακή Θυρίδα (ΕΕΝΘ).