Οίκος Ναύτου. Αποστολή τέκνων ασφαλισμένων σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις…

Υ.ΝΑ.Ν.Π. - 25/05/2022

Οίκος Ναύτου. Αποστολή τέκνων ασφαλισμένων σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις…

… Αττικής και Περιφέρειας, για τη θερινή περίοδο 2022.