Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 6 της απόφασης 1218.98/2/97, (Β’ 534) του Υ.ΝΑ.Ν.Π.

Υ.ΝΑ.Ν.Π. - 18/05/2022

Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 6 της απόφασης 1218.98/2/97, (Β’ 534) του Υ.ΝΑ.Ν.Π.

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υ.α. 2070.0/26735/2022 (Β’ 2174’) με θέμα «Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 6 της υπ΄ αρ. 1218.98/2/97 (Β’ 534) απόφασης του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας».